Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

mirroredstatue
18:35
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viadoubleespresso doubleespresso

March 02 2019

mirroredstatue
22:33
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
mirroredstatue
22:25
7076 cc67 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
mirroredstatue
22:23
mirroredstatue
22:23
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaKuishi Kuishi
mirroredstatue
22:21
Reposted fromjasminum jasminum viaKuishi Kuishi
mirroredstatue
22:17
7125 ba16 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
mirroredstatue
22:17
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
mirroredstatue
22:15
7940 833e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
mirroredstatue
22:14
0977 d7d2
mirroredstatue
22:14
8758 0c2a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
mirroredstatue
22:11
5856 da29 500
Reposted fromMadristas Madristas viagruetze gruetze
mirroredstatue
18:57
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

November 20 2017

mirroredstatue
21:59
mirroredstatue
21:55
3682 25b1 500
Reposted fromtichga tichga viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
21:53
mirroredstatue
21:53
mirroredstatue
21:51
1822 f1be
Coworker got tired of answering questions where Ed is ...
Reposted fromtgs tgs viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
mirroredstatue
21:50
9589 b4d3
mirroredstatue
21:49
2208 9e8f 500
Traditional method for making lead sheet
Reposted fromgruetze gruetze viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl